Bujinkan Norrköping

Kontakta oss

  • Vulkangatan 6, Norrköping
  • E-post
 


Föreningens historia

Bujinkan Dojo Norrköping är en kampartsförening som varit aktiv sedan 1985. Redan tidigt skapades en träning som baserades på en förståelse för grundernas betydelse för utveckling. även om träningsteman och utlärningsmetodiker har förändrats under årens gång har denna fokusering på grunder fortsatt i klubben.

Träningen är baserad på en vilja att utvecklas. För att förstå arten måste man vilja lära sig, man måste vilja förstå. Kunskapen i klubben kommer av otaliga resor till Japan och seminarier i Sverige. Att träna i Japan, med artens Stormästare och hans bästa elever, skapar en förståelse och hängivenhet. Att undervisas av människor som i mer än femtio år har förfinat sina tekniker är en upplyftande erfarenhet.

Utöver den vanliga träningen anordnar Bujinkan Norrköping seminarier och workshops ca 4-5 gånger per år. Ofta med inbjudna instruktörer, både från andra klubbar i Sverige och andra delar av världen. Extra kostnad tillkommer för dessa tillfällen.